برنامه امتحانی پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

برنامه امتحانات پایان ترم

امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 مرکز تخصصی طلاب غیرایرانی در حال برگزاری است.

برنامه امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 مرکز تخصصی طلاب غیرایرانی از روز 21 خرداد 98 در طبقه سوم شهید قدوسی ره در حال برگزاری است.

امتحان

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر