تمام مطالب

اولین نشست هم افزایی و همکاری با حضور طلاب مرکز تخصصی طلاب غیرایرانی برگزار شد.

نشست به همت مرکز تخصصی طلاب غیرایرانی و با همکاری اداره کل هماهنگی امور طلاب غیرایرانی اولین نشست هم افزایی و همکاری با حضور طلاب بین‌الملل این مرکز روز چهارشنبه ساعت 12-11 در اتاق جلسات ساختمان شهید قدوسی ره برگزار شد.

فراخوان ارائه آثار پژوهشی

فراخوان اثار پژوهشی فراخوان ارائه آثار پژوهشی طلاب بین الملل مقطع سطح سه از سوی مرکز تخصصی طلاب غیرایرانی منتشر شد.