تمام مطالب

بازدید خواهران مرکز تخصصی طلاب غیرایرانی از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور

جمعی از خواهران مرکز تخصصی طلاب غیرایرانی از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور بازدید کردند

4c960df2-829d-4278-88a0-ac6562129c1c روز پنج شنبه بیست و نهم آذرماه به مناسبت هفته پژوهش جمعی از خواهران مرکز تخصصی طلاب غیرایرانی از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بازدید کرده و با خدمات مختلف نرم افزاری و اطلاع رسانی این مرکز آشنا شدند.

نفرات برگزیده مسابقات «جاذبه لبخند» و «نسیم عسکری» اعلام شد

از سوی مرکز تخصصی طلاب غیرایرانی نفرات برگزیده مسابقات «جاذبه لبخند» و «نسیم عسکری» اعلام شد.

15411 مرکز تخصصی طلاب غیرایرانی پس از بررسی آثار و پاسخهای دریافتی نفرات برگزیده مسابقات «جاذبه لبخند» و «نسیم عسکری» را اعلام کرد.