کارگروه سامانه‌های و اطلاع رسانی دفتر بین الملل جامعه الزهرا س

ساماندهی و پیگیری سامانه‌های دفتر بین‌الملل (راهبر فناوری اطلاعات و روابط عمومی)

ساماندهی و پیگیری سامانه‌های مورد نیاز دفتر بین‌الملل (ایجاد و بروز رسانی سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعات مورد نیاز؛)

 طرح کلی:

 • رصدخانه بین‌الملل
  • بانک فعالیت‌های علمی و پژوهشی مجامع بین‌الملل و امکان ارائه آن در قالب‌های مختلف  (برای مثال ثبت و اطلاع رسانی همایش‌ها)
  • بانک مراکز همسو و سازمان‌های مرتبط در حوزه بین‌الملل در داخل و خارج
  • اطلاعات افراد فعال در حوزه بین‌الملل در داخل و خارج
  • بانک زباندانان (طلاب ایرانی، غیرایرانی، اساتید و پژوهشگران)
 • مدیریت محتوا (CMS)
 • سامانه مدیریت دانش (KMS)
 • مدیریت هوشمند فرآیندها  (iBPMS)
 • تکتینگ دفتر بین‌الملل با مشارکت راهبران بین‌الملل جهت پیگیری امور طلاب غیرایرانی
 • مدیریت جلسات و پیگیری مصوبات
 • نظر سنجی
 • مدیریت شبکه‌های اجتماعی
 • دریافت کمک مالی Donate Now
 • مدیریت دریافت و ارسال پیامک بین‌المللی
 • خدمات رفاهی طلاب بین‌الملل
 • پذیرش و آموزش بین‌الملل
 • آموزش کوتاه‌مدت
 • دانش آموختگان بین‌الملل
 • اعزام و گزارش تبلیغی
 • فرم ساز
 • مدیریت نشریات علمی
 • مدیریت پروژه

در مرحله بهره‌برداری

سامانه/سرویس

وضعیت

فرم ساز

تک زبانه

مدیریت محتوا (CMS)

تک زبانه
تکتینگ دفتر بین‌الملل با مشارکت راهبران بین‌الملل جهت پیگیری امور طلاب غیرایرانی چندزبانه
بانک رویدادهای علمی - فرهنگی چندزبانه

مدیریت پروژه

تک زبانه