تمام مطالب

به همت اداره مطالعات و برنامه‌ریزی بین‌الملل انجام شد

راه‌اندازی کارگروه منطقه اروپا و آمریکا

کارگروه اروپا و آمریکا کارگروه منطقه اروپا و آمریکا با هدف بررسی و تأمین نیازها و اقتضائات خاص طلاب محترم این منطقه با حضور کارشناسان بین‌المللی راه‌اندازی شد.

در ششمین نشست کشورشناسی و رصد مسائل بین‌المللی مطرح شد:

لبنان محل تلاقی فرهنگ‌ها و مکاتب و جایگاه ظهور و بروز اندیشه‌های دینی است

عباس خامه‌یار دکتر عباس خامه‌یار، رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی ایران در لبنان گفت: اقدامات ظالمانه رژیم صهیونیستی، نشان‌دهنده توحش دنیای غرب است.