دفتر بین‌الملل

دفتر بین‌الملل جامعه الزهرا (علیها السلام) متولی برنامه‌ها و ارتباطات بین‌المللی در ابعاد آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، تربیتی و فرهنگی خواهران و پیگیری آنها است. هم‌چنین رسیدگی به امور طلاب محترم غیر ایرانی و تلاش برای ارتقای برنامه‌های آموزشی ،پژوهشی وفرهنگی ویژه ایشان، بر عهده این دفتر است.

معرفی دفتر بین‌الملل


اداره ارتباطات بین‌الملل
اداره ارتباطات و همکاری‌های بین المللی متولی ایجاد زمینه ارتباط و تعامل جامعه با نهادهای بین‌المللی در راستای فعالیت‌های این مجموعه است. انعقاد تفاهم نامه با سازمان‌ها و مراکز علمی آموزشی و پیگیری و انجام امور مربوط به ارتباطات و همکاری‌های علمی، فرهنگی و مذهبی با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی خارج از کشور با همکاری سایر بخش‌های جامعه از برنامه های دیگر این اداره است، همچنین انجام امور مربوط به برگزاری، مشارکت و حضور در همایش‌ها، نشست‌ها، سخنرانی‌ها و نمایشگاه‌های بین ‌المللی داخل و خارج از کشور با هدف ارتقای سطح همکاری‌ها و ارتباطات بین‌المللی جامعه از دیگر زمینه‌های همکاری این اداره است.
اداره ارزیابی و پیگیری امور طلاب غیرایرانی

این اداره با هدف الف) کیفی سازی اجزاء ومولفه های تعریف شده سازمان از طریق ارزیابی؛ ب) گزارش برونداد ارزشیابی به مرجع ذیربط؛ ج) افزایش تمرکز مجموعه و ارائه حمایت از طلاب بین‌الملل؛ د) اجرای طرح‌های مربوط با ارزیابی، حفظ و بهبود کیفیت آن؛ تشکیل شده است. از این رو این، این اداره با هدف الف) شناسایی و تعیین ظرفیت‌ها وتوانایی‌های بالقوه وبالفعل؛ ب) شناسایی و تعیین محدودیت‌ها ، ضعف‌ها و مشکلات؛ ج) آگاهی از عملکرد دستاوردها ونو آوری‌ها وموفقیت‌ها تشکیل شده است.

اداره مطالعات و برنامه‌ریزی
اداره مطالعات و برنامه‌ریزی بین‌الملل به منظور شناسایی نیازهای طلاب محترم مناطق گوناگون جهان در زمینه‌های آموزشی، تربیتی، پژوهشی، تبلیغی و فرهنگی تشکیل شده است و برای پاسخگویی به این نیازها برنامه‌ریزی می‌کند.

اداره ارتباطات بین‌الملل

 • رایانامه(ایمیل): rel@jz.ac.ir
  رئیس اداره: ۳۲۱۱۲۰۶۴(۰۲۵)
 • ---
 • رایانامه(ایمیل): soh@jz.ac.ir
 • امور علمی بین‌الملل: ۳۲۱۱۲۰۴۴(۰۲۵)

 

اداره ارزیابی و پیگیری

 • رایانامه(ایمیل): eva@jz.ac.ir
 • رئیس اداره: ۳۲۱۱۲۲۷۶(۰۲۵)
 • ---
 • کارشناس مسئول: ۳۲۱۱۲۶۳۸(۰۲۵)
 • کارشناس اداره: ۳۲۱۱۲۶۱۹(۰۲۵)
 • کارشناس امور رفاهی: ۳۲۱۱2274(۰۲۵)

اداره مطالعات و برنامه‌ریزی

 • رایانامه(ایمیل): stu@jz.ac.ir
 • رئیس اداره: ۳۲۱۱۲۲۷۲(۰۲۵)
 • ---
 • کارشناس اداره: ۳۲۱۱۲۲۷۳(۰۲۵)

دفتر بین‌الملل

 

 • رایانامه(ایمیل) دفتر: int@jz.ac.ir
 • دفتر بین‌الملل: ۳۲۱۱۲۲۷۹(۲۵)+98
 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱