شناسایی رویدادهای علمی و فرهنگی

شناسایی و اطلاع‌رسانی همایش‌ها، نشست‌ها، سخنرانی‌ها و نمایشگاه‌های خارج از کشور

 معرفی رصد رویدادهای علمی و فرهنگی

- ارائه اطلاعات رویدادهای علمی داخل و خارج از کشور با امکان جستجوی سریع و پیشرفته
- رصد رویدادهای علمی جهان در حوزه علوم اجتماعی به ویژه علوم انسانی اسلامی
- رصد تمامی رویدادهای حوزه بانوان در کشورهای هدف
- استفاده حداکثری از ظرفیت سازمانی جهت ترجمه اطلاعات اولیه رویدهای علمی جهان

ویژگی‌ها سامانه رصد رویدادهای علمی و فرهنگی

- چندزبانگی
- سبک و سریع
- سهولت در استفاده
- عدم تبلیغات
- نمای رویداهای علمی در تقویم
- ارائه تمامی رویدادها به تاریخ میلادی و شمسی

 

 سامانه رصد رویدادهای علمی و فرهنگی