تعاملات و ارتباطات دفتر بین‌الملل

- ارتباط پایدار با رابطین دفتر بین‌الملل در معاونت پژوهش و آموزش و ...

_ تعامل و ارتباط با نمایندگان و مدیران حوزه کشورها

_ تعامل و ارتباط با ادارات مختلف مجموعه جامعه الزهراء (سلام الله علیها) جهت تسهیل در امور طلاب غیرایرانی، ارتقاء علمی و پیشرفت ایشان